Cephe Tasarımı

Günümüzde yaşanan kentleşme ve kentlerdeki değişim süreci, binalarda yaşanan fiziksel değişim ile kendini göstermektedir. Dış mekânın yüzü olan cepheler, çevresel değişimlere etki eden faktörlerden biridir. Cephe tasarımı, kullanıcıyla ilk karşılaşma anı yaşanan, tasarımın dışa yansıyan temsili olduğundan dolayı oldukça önemli bir etkiye sahiptir. Tasarımcıların, cepheyi sadece bir dış yüzey olarak değil aynı zamanda bina tasarımının ayrılmaz bir parçası olarak görmesi gerekir. Şehir ve binaların tasarımı basit teknikler barındırmayan, karmaşık ve yaratıcılık gerektiren bir süreçtir. Aynı zamanda yalnız mimarinin değil sanat, ekoloji ve teknolojinin de dahil edilmesi gerekmektedir. Cephe hem teknik hem de diğer tasarım süreçlerinde olduğu gibi hayal gücü ile gelişmelidir.

Cephe Tasarımında Renk Kullanımı

Cephede, tasarımın anlam kazanmasında renk, oldukça önemli bir ögedir. Cephe tasarımında renk, din, tarih ve kültür gibi birçok farklı amaçla kullanılmaktadır. Cephede renk, estetik ve işlevsel faktörlerin yanı sıra bulunduğu bölgenin iklim koşulları ve kültür gibi özelliklere dayanabilmektedir. Renk, mimari tasarımlarda binanın özelliklerini, boyutunu ve biçimini daha net ifade edebilmek amacıyla kullanılmaktadır. Değişen çevreyle birlikte günümüzdeki tasarımlarda renk çeşitliliği görülmektedir. Ülkemizde renk konusunda belli bir yaklaşıma ya da çeşitliliğe denk gelinmemektedir. Cephe tasarımı yapılırken bulunan çevrenin iklim özellikleri, bölgenin her türlü koşulları göz önünde bulundurulmalıdır. Aynı zamanda renkler doğal tonlarda olmalı, çok açık ya da çok koyu renk kullanılmamalıdır.

Akıllı Cephe Nedir?

Sürdürülebilir mimarlığın göz önünde olduğu bir dönemde akıllı cepheler çok farklı şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Akıllı cephe ‘’çevreden gelen uyarılara cevap vererek var olan şartlara uyum sağlayan’’ cepheler olarak tanımlanabilmektedir. Dolayısıyla bu cepheler, enerji tüketimini ve doğaya verilen zararı azaltarak sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamaktadır. Akıllı cepheler, mimarların yaratıcılıklarını konuşturabilecekleri önemli bir alandır. Akıllı cepheleri, özelliklerine göre ısı kaybını ve kazancını dengeleyen, kendini ve havayı temizleyen ve enerji üreten cepheler gibi farklı kategorilere ayırmak mümkündür. Bu cepheler, günümüz teknolojisi sayesinde hemen hemen istenilen her şekilde üretilebilmektedir. Gelecek teknolojisiyle birlikte akıllı cephelerin sınıflandırılması artarak devam edecektir. Sürdürülebilir mimarlığın gelişimi için akıllı cephe tasarımlarına büyük önem verilmelidir.